Liên hệ

212 Chợ Lớn, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Email: pkd@vietgrow.com

- Dự án: 0779 183858

- Miền Nam : 0707 468168

- Miền Trung : 0898 085858

- Miền Bắc : 0898 081858