túi vải trồng cây sử dụng tại lâm đồng

VietGrow

Hình ảnh sử dụng Túi vải trồng cây Croco | VietGrow - bau uom cay trong

túi vải trồng cây sử dụng tại lâm đồng

Túi vải trồng cây Croco

Túi vải trồng cây - 50 cái túi thành một kiện 

  • Sản phẩm: cái túi vải 
  • Kích thước: đường kính (cm)  x chiều cao (cm)